همراهان عزیزآتلیه ویهان با آرزوی روزگار خوش با سلامتی در مقالات قبلی تلاش کردیم نوشته هایی را از عکاسان به نام حوضه خبر نگاری را به شما معرفی کرده که شاید روند ومسیر زندگی آنها روشنایی کمی در کمک به روندمسیر پیش روی ما باشد

حال برانیم تا ازاین تاریخبه برسی ومعرفی وراهنمایی شماعزیزان درموردفیلدهای ایجادشده درزمینه عکاسی وفیلمبرداری داخل سایت رسمی آتلیه ویهان بپردازیم برای شروع ازقسمت تعیین جنسیت

تعیین جنسیت یکی ازجشنهای جدیدموردعلاقه خانوادهاست که به دلیل پیشرفت تکنولوژی پزشکی به وجود آمده.چراکه  درگذشته درهفته هشتم بارداری قادر به پیش بینی ومشخص کردن جنسیت جنین نبود اماامروزه به لطفت دستگاهای پیشرفته مثل سونوگرافی وسلفریDNA وغیره امکانپزیراست وبهانه ای است برای جشن تعیین جنسیت

آیااخیرافیلمهای محبوبی رادیده ایدکه درآن روج هابمب های دودرنگی به رنگهای صورتی وآبی رامنفجرکنند؟

ویاکیلیپ هایکه درآنها ازاگزوزیک کامیون قول آسادودرنگی صورتی یاآبی خرج شود؟

یادرفضای بازباروشن کردن مشعلهای دودزابه رنگهای صورتی وآبی آسمان رابه رنگ جنسیت درآورده؟

یادرمحیط آتلیه ومنزل شخصی یاباغ شخصی یاروفگاردن بامنفجر کردن بادکنک مشکی تعیین جنسیت زمین به رنگ جنین شده باشد؟

دریک میهمانی تعیین جنسیت والدین جشن میگیرندتا بگویندکه قراراست یک یچه پسرداشته باشند یایک دختربچه زیبابه طورمعمول سه ایده کلی برای جشن جنسیت هاوجوددارد

1.والدین ومیهمانان هیچ کدام جنسیت رانمیدانند وهمگی باهم غافلگیرمیشوند.

2.والدین جنسیت فرزند خودرامی دانندامامهمانان این موضوع رانمی دانند.

3.همه میهمانان جنسیت فرزندی کهدرراه است رامیدانند وفقط والدین ازاین موضوع بی اطلاع هستن.

هرکدام ازاین ایده هایک تجربه هیجان انگیز راایجادمیکند پس بیاییدآنچه که این میهمانی رابه یک نوع خاص تبدیل میکندبشتربپردازیم

ادامه دارد……………….