شادی شماآرزوی مانیز هست وبرای ثبت این لحظه های زیبا تلاش میکنیم

باور کنید خود من هم به عنوان ادمین آتلیه عکاسی ویهان باورم نمیشد روزی در ایران تهران چنین مشتاقان عکاسی باتم کریسمس مشتری آتلیه باشند عکاسی یلداعکاسی نوزاد عکاسی کودک عکاسی بارداری عکاسی اسپرت ومدلینگ خوب هرکدام جایگاه خاص خودرادارد ومشتاقان ویژه درسنین مختلف ولی باتوجه به مختص بودن جشن کریسمس برای هموطنان مسیحی بیشتر تصوراین است که فقط هموطنان مسیحی برای عکاسی باتم کریسمس به آتلیه ماتشریف بیاورد شاید اگرآمارحضورخانواده های غیرمسیهی رابه شمااعلان کنندهرگزباورتان نشود ولی من چندین سال است که باچشم خود این اشتیاق را دربین ایرانیان عزیزمیبینم با آمارمکتوب وهمچنین بلعکس دربین عزیزان مسیحی برای عکاسی باتم یلدابه نظر بنده اشتیاق این تمایلات رادربین ایرانیان عزیز میشودگفت بهانه های برای شادبودن وشادیی که امروزه به خاطر مشکلات اقتصادی وعدم امیدواری به آینده دربین ماایرانیان کمرنگ کمرنک شده ودلایل دیگر که دراینجا نمگنجد مامجموعه آتلیه ویهان تلاش کرده ایم برای کمترشدن ثبت لحظه های شادزندگی شما هزینه هارابه حداقل برسانیم ما دکوریلداوکریسمس رابه زیبای ودرخورشخصیت شمادرآتلیه ویهان طراحی واجراکرده ایم وبرای هرتم لباسهای مخصوص تم یلداوکریسمس تهیه کریدم تاشمامشتریان عزیز نیاز به هزینه کردبابت لباس مخصوص تم یلداوکریسمس نداشته باشید.آتلیه ویهان