مدیریت وپرسنل آتلیه عکاسی ویهان سالروز شهادت امیرکبیر را به عمومایرانیان عزیز تسلیت میگویند