عکس ثبت یکصدوم ازثانیهای شیرین زندگیست

همیشه نوشتیم برای عکاسی شب یلداوکریسمس تشریف بیارین آتلیه ماآتلیه ویهان تهرانپارس شرق تهران

خوب ما مشتریان عزیز وعلاقه مند به عکاسی در محیط آتلیه خودمون را داریم واینجا دراین مقاله برنامه ای برای تبلیغ نداریم میخام بگم اگه شرایط حضور در آتلیه را ندارید به هرعلت شماهم بادوربین گوشی ودوربین عکاسی خود شب یلدا سنت بزرگ ایرانی بلندترین شب سال درکنارعزیزان عکس بگیرید چند نکته مهم را به عرض شما برای بهترشدن عکسهاتون میرسانم

حتمادرفضای که نورکافی درآن وجودداردعکس بگیرید

حتمامقداری نورمستقیم به طرف تم یلداتون ایحادکنید تاچهره سوژه های عکاسیتون تیره نشود

حتی میتوانید ازیک لامپ سیار ویاچراغ شارژ دستی ودرآخرین ترفند ازفلشهای دوربین میهمانان ویا اعزای خانواده خود استفاده کنید به گونه ای که دو عدد فلش مبایل راروشن واز دوطرف به سمت تم یلدابتابانیدواز وسط عکاسی کنید

توصیه میکنم حتماازبین عکسهای گرفته شده به تعداکم هم شده یک سری را انتخاب وچاپ کنیدهزینه چاپ بدون ادیت به نسبت عکسهای آتلیه بسیارکمتر میباشد

هرچقدردوست دارید عکس بگیریدولی حتما تعدادی راچاپ کنیدچراکه باتوجه به مشکلاتی که ممکن است برای رم دوربین یاگوشی شماایجادشودکه ازجمله آنهاویروسی شدن رم دزدیده شدن گوشی وغیره…. میباشد

هرگزقابل جبران نیست این اتفاق حتمادرطول مسیرزندگی برای مااتفاق افتاده یابرای دوستان که حتمابه گوش شماهم رسیده اتفاقی که برای شخص بنده با همه توجهاتی که به خاطر شغلم داشتم متوجه شدم هارداکسترنال 3ترابایت دیگر اطلاعات آن خوانده نمیشود

برای چاپ عکسهاتون حتمابه عکاسیهای معتبرمراجعه کنیدچراکه این روزا باتوجه به بالا رفتن قیمت کاغذ خارجی. هستند کسانی که ازکاغذ ایرانی استفاده میکنند که بعداز مدتی رنگ عکس شما کم میشود

تلاش کردم در کمترین زمان ممکن بتوانم اطلاعات وتجربه خود راکه سالهاست به دست آورده ام برای بهتر شدن عکاسی شب یلداوکریسمس در منزل خوددراختیارشماعزیزان بگذارم

آرزوی ما دربلندترین شب سال شب یلدا درکنارخانواده شادی شماست. آتلیه عکاسی ویهان