مجموعه آتلیه ویهان جهت اطمینان خاطر مشتریان عزیز درزمینه قرارداد عکاسی وفیلمبرداری ازمراسم کلیه ابزار ووسایل مورد استفاده درروز مراسم رادربرگه قرارداد ثبت کرده ویک برگ رادراختیارطرف قرارداد میدهد تادرروزمراسم باخیال آسوده برعملکرد گروه فیلمبرداری نظارت کنند.مابامجموعه تخصصی عروس کودک بارداری برای ثبت لحظه های شاد زندگی شما آماده است