یکی از آتلیه های تخصصی درشرق تهران آتلیه عکاسی ویهان است که باتوجه به دارابودن عکاسان تخصصی درهمه زمینه ها ازجمله عکاسی عروس .عکاسی بارداری .عکاسی نوزاد .عکاسی کودک .عکاسی اسپرت به تمام نیازهای شمادرزمینه یک آتلیه عکاسی پایان داده است آتلیه ویهان در محدوده تهرانپارس فلکه اول واقع میباشد که شعبه دیگری ندارد