یکی دیگراز نیازهای مهم یک آتلیه تخصصی کودک عکاس باتجربه خانم میباشد .زیراتجربه ما .درآتلیه عکاسی ویهان نشان داده که کودکان دختریاپسر فرقی ندارد. آنهاباعکاس خانم بهترهمکاری میکنند وعکسهای بهتری راثبت خواهید کرد.درراستای این تجربه چند ساله آتلیه ویهان ازعکاس خلاق وخوش اخلاق سرکارخانم مددی بهره میبرد که همین امر باعث شده مشتریان چندین سال به ماوفاداربمانند. آتلیه عروس  آتلیه کودک  آتلیه اسپرت  آتلیه بارداری  ازتخصصهای کادرباتجربه وخوش اخلاق مامیباشد.