آتلیه عروس

پیرواطلاعیه های قبلی درخصوص فیلمبرداری وعکاسی ازمجالس مفتخریم به اطلاع برسانیم ،درمنوی طلای ذکر شده درسایت رسمی آتلیه عکاسی ویهان ،کلیه ابزارولوازم مورد استفاده در لیست طراحی شده ،درزمان ثبت قرارداد به پیوست میباشد که مدیریت آتلیه به این طریق به همه نگرانی های عروس دامادهای عزیز خاتمه داده است.