آتلیه عروس

مدیریت آتلیه عکاسی ویهان بنابرشعار اصلی خود که همان متعهد بودن است برنامه های فیلمبرداری ازمجالس را در سه منوی متفاوت معرفی کرده است که درسایت رسمی آمده است یکی ازشاخصه های منوهای فیلمبرداری وعکاسی ویهان ذکر کلیه لوازم وابزار مورد استفاده در روز مراسم درلیست منو ها میباشد که مشتری طرف قرارداد باخیالی آسوده به مجموعه اعتماد میکند