{آتلیه عکاسی عروس آتلیه عکاسی کودک}

مشتری عزیز پیرو اطلاعیه قبلی آتلیه ویهان باقراردادن لیست خدمات ولوازم مورد استفاده در پکیج طلای عکاسی وفیلمبرداری روی سایت رسمی خود به نگرانیهای شما مبنی بر متعهد بودن مجموعه جهت استفاده ازبروزترین ابزار فیلمبرداری وعکاسی پایان داده است

ما متعهد به استفاده ازهمان دوربینهای عکاسی وفیلمبرداری ووسایل نورپردازی وفرمت فیلمبرداری هستیم که درقرارداد ذکرشده میباشیم ویک برگه از قرارداد همراه شمامیباشد