(آتلیه عروس، آتلیه کودک،آتلیه نوزاد,آتلیه اسپرت,آتلیه عکاسی عروس,عکاسی بارداری)

پیرو اطلاعیه های قبلی یکی از ویژگی‌هایی که مجموعیه آتلیه عکاسی ویهان رامتمایز کرده است

این است که مدیریت آتلیه ویهان ازفیلمبرداروعکاس ویزیتی استفاده نمی‌کند