آتلیه کودک ویهان یکی از مجهزترین آتلیه ها درشرق تهران میباشد که درجشنواره تابستانه قراردارد جهت استفاده ازآتلیه کودک درروزهای تعطیل 6روز زودتر و روزهای دیگر 3روز جلوتر هماهنگ نمایید