یکی دیگراز فصلهای طلای که درآن میشود باعکاسی فضای باز عکسهای به یادماندنی وبی نظیر راثبت کرد فصل بهاراست مجموعه آتلیه عکاسی ویهان باهمکاری تخصصی ترین عکاسان ویژه فضای بازتوانسته است لحظات به یادماندنی رابرای مشتریان محترم خود به یادگار بگذارد یکی دیگرازمزایای آشنای بامجموعه ویهان استفاده ازآتلیه کودک آتلیه بارداری آتلیه عروس میباشد که فقط باهماهنگی قبلی وواریز وجه رزرو امکانپزیر است  {عکس ثبت یکصدم ازلحظه های شیرین زندگیست}