بهترین زمان عکاسی نوزاد بین 10تا20 روزگی میباشد.عکاسان تخصصی آتلیه عکاسی ویهان درزمینه نوزاد. باتوجه به تجربه چندساله دراین مورد بهترین زمان ثبت لحظه های شیرین نوزادی رابین 10تا20 روزگی میدانند.لذت داشتن عکس ازدوران نوزادیی کودکان آنقدر شیرین است که هرگز نباید آن راازدست داد برای این کارفقط دوهفته فرصت دارید عکاس نوزاد آتلیه ویهان معتقداست زمانی که نوزاد ازبیست روزگی گذرمیکند هوشیارتر شده وامکان ثابت کردنش برروی دکورها ویا عکاسی درزمانی که نوزاد خواب میباشد وجود ندارد

ولی اگرتابحال موفق به عکاسی ازکودک دلبندتان نشده اید عکاسان آتلیه ویهان برای ثبت این لحظه ها درهرسنی که باشد برنامه دارند شما کافیست باما تماس گرفته وبامدیریت آتلیه مشورت کنید وازتمام امکانات ما اطلاع پیداکنید