خلاق.خاص.متعهد.سه خاصه اصلی پرسنل آتلیه عکاسی ویهان است .مدیریت مجموعه ویهان برای رضایت مشتریان عزیز ازپرسنل عکاس خلاق زیر نظر استاد سرکار خانم مددی بهره میبردکه نمونه خلاقیت او رادرپیج اینستاگرام کودک وعروس ما ویا در سایت رسمی آتلیه ویهان میتوانید ببینید.