مجموعه آتلیه عکاسی عروس درآتلیه ویهان ازابزار وایده های نوتوسط سرکار خانم مددی مدیریت مجموعه. که تمام مراحل تخصصی از رشته های دانشگاهی تاکلاسهای دریافت مجوزازکمیسیونهای فنی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران بزرگ راپشت سرگذاشته بهره میبرد .وسعی شده است تمام نیازهای مشتریان به خدمات عکاسی ازجمله عکاسی عروس عکاسی کودک عکاسی نوزاد عکاسی اسپرت عکاسی بارداری برآورده شود لطفا جهت استفاده ازهرکدام ازخدمات ذکر شده هماهنگ شود