یکی ازمتفاوت ترین خدمات آتلیه عکاسی ویهان .عکاسی طراحی وصحافی آلبم ژورنال است که تمامی مراحل کارتوسط پرسنل مجموعه ویهان زیر نظر استاد سرکار خانم مددی انجام میشود .به طوری که هیچکدام از خدمات عکاسی فیلمبرداری ازمجالس توسط فیلمبردار ویزیتی انجام نمیشود. مابه گفتهای خود متعهد هستیم