همراهان محترم آتلیه عکاسی ویهان عکاسی بارداری توسط عکاس ماهر سرکار خانم مددی انجام میشود وکلیه مراحل بعدی ازجمله روتوش وطراحی وچاپ نیز به دلیل حساسیت وحفظ حریم خصوصی توسط وی انجام میشود.شما عروس خانمها میتوانید درزمان عقد قرارداد فیلمبرداری وعکاسی از مراسم خود تغفیفات آتلیه نوزاد وآتلیه کودک برخوردار شوید