حتما پس از مطالعه مطالب مقاله قبلی این مطالب را بخوانید تا مفید واقع شود

بله عزیزانی که قصد عکاسی وفیلمبرداری از مراسم عقدیانامزدی راداریددلایل من برای گفته هایم این است که

1.عکاسی وفیلمبرداری شما با کادرمجرب خلاق دلسوز انجام نخاهدشد چراکه اگر این توان فنی را داشتند حتما زیر نظر اتحادیه با گذراندن تمام مراحل قانونی با مجوز رسمی کارمیکردند

2.حتما ابزار ووسایل آنها ازقبیل دوربین عکاسی وفیلمبرداری ونورپردازی به روز نخواهدبود چون که عکاسان بی هویت اصلا پاسخگوی مرجع قانونی نیستند که بخواهند خودرا ملزم به تحویل عکس وفیلم با کیفیت بدانند

3.تالارهاودفاترعقد درصد زیادی از قرارداد بین شمارا از عکاس وفیلمبردار مصادره میکنند که درآن صورت اگر عکاس وفیلمبردار خوبی هم باشد دیگر از نظر مالی انگیزه ای برای تلاش خلاقیت وتعهداو نمیماند

4.اگرتمام گفته های بنده رادربالابه هر دلیل نادیده بگیرید . فایل عکسی که شما ازعکاسان وفیلمبرداران بدون هویت تحویل میگیرید هرلحظه درخطر پاکشدن ازرم گوشی فلش مموریها هارداکسترنال هاردلبتاب هاردPC میباشد

5.بهترین حالت برای لذت بردن وماندگار شدن عکسهای شما چاپ آنهادرقالب آلبوم یا چاپ معمولی میباشدکه باتوجه به اینکه سود این مدل عکاسان بیشتر درتحویل فایل عکس میباشد شماراتشویق به دریافت فایل مینمایند

6.درآخرنکته کلیدی اینجاست که شمادرهرزمانی تصمیم به روتوش وچاپ عکسهای گرفته شده ازمراسم عقدونامزدی خود بگیرید حتما باید به آتلیه های رسمی مراجعه کنید که جالب است بدانید در آن زمان هزینه شما دوبرابر خواهد شد چراکه آتلیه ها. عکسهایی راکه خارج ازمراحل عکاسی زیر نظر خودشان روتوش وچاپ میکنند هزینه بیشتری رااز مشتری دریافت میکنندشاید بپرسید چرا.چون عکاسی وفیلمبرداری باکیفیت مورد نظرآتلیه انجام نشده وفتوشاپ کارومنتاژکارفیلم میبایست زحمت بیشتری رابرای خرروجی فیلم وعکس بکشد

عزیزان گفته های بنده به معنی این نیست که آتلیه های دارای مجوزرسمی فایل عکس دراختیارشما نمیگذارند آتلیه هاپس ازچاپ عکسهای شمادرصورت درخواست فایل آن راهم با گیفیت های مختلف با قیمتهای مشخص تحویلتان میدهند

امیدوارم مطالب ذکر شده کمک کوچکی به شما عزیزان که در شروع زندگی دونفره هستید مفید واقع شود

شما میتوانید برای اطمینان ازمجوزو قانونی بودن آتلیه موردنظر نام آن رادرسایت رسمی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران جستجوکنید ویا با شماره 02166426046 تماس بگیرید.