بهترین زمان عکاسی ازنوزاد

هرگزعکس ازنوزادرا بین 8تا16روزگی فراموش نکنیدچراکه وقتی تایم مورد نظر راازدست بدین قطعا پشیمان خواهیدشدیکی ازعادتهای اشتباه ما ایرانیان این است که به گفته های غیرکارشناسی ونظرات شخصی دیگران توجه میکنیم البته خوب شاید بهانه ای باشد برای عدم انجام کاری که برای انجام آن شک داریم ونمیخاهیم برای آن هزینه کنیم برای مثال بعضیها میگویند نوزاد توعکاسی اذیت میشود یاسرمامیخوردیاویروس واردبدنش میشود یابه قول قدیمیها چله داره همراهان عزیز آتلیه ویهان باتوجه به تجربه چند ساله ما درزمینه عکاسی ازنوزادوکودک عرض میکنم نوزادتا زمانی که درحالت مستی نوزادی خود یعنی روزهای اولیه قراردارد بهترین شرایط برای عکاسی رادارد ودرطول زمان عکاسی اصلااذیت نمیشود نوزاد هرچه بزرگتروهشیارترمیشود اتفاقا درزمان عکاسی بیشتر اذیت میشود ومهمتراینکه در سن بالاترژستهای مورد دلخواه رانمیتوانید ازاوشکارکنیدبرای مثال درژستای مورد علاقه خانواده ها که به صورت دورپیچ انجام میشود وقتی نوزاد هشیارتر وقدرت پای نوزاد بیشتر میشود دورپیچ راباپای خود کنارمیزند واین اجازه رابه عکاس برای عکاسی دلخواه نمیدهد.

امیدوارم این مطلب کوتاه برای شماآموزنده ومفید باشدوتلاش میکنیم درآینده مطالب آموزشی بیشتری راباشما به اشتراک بگزاریم

نکته آخرومهم اینکه باتوجه به ظرافت نوزاد درروزهای اول حتما ازآتلیه های استفاده کنید که عکاس تخصصی وفضای تخصصی برای عکاسی از نوزاد رادارند.ادمین آتلیه عکاسی ویهان