عکس ثبت یکصدم ازثانیه های شیرین زندگیست

اگه برای عکاسی یلداوکریسمس امسال لباس تهیه نکردید ناراحت نباشید آتلیه ویهان مثل هرسال لباس مخصوص دکور یلداوکریسمس دراختیارتون میزاره

حتما تا20دیماه تایم عکاسی یلداوکریسمس رو رزرو کنید چراکه در پایان دیماه هر دوتم جمع میشود

درصورت همراه داشتن فرزندبرای عکاسی یلداوکریسمس حتما قبل ازآمدن هماهنگ کنیدفرزند شما به میزان کافی خوابیده وسرحال وشاداب باشد

درطول روند عکاسی به عکاسان مااعتمادکنیداجازه بدین کارخودشون روانجام بدهند چراکه عکاسان ما بارهاوبارها باتم یلداوکریسمس عکاسی کرده اند وتمام زوایای خوب دکور رامیشناسندالبته همکاران ما ازنظرات مثبت،خلاق،وقابل اجرا درتم موجود استقبال میکنندضمن اینکه درآخرشما هستین که بهترین عکسهاراانتخاب میکنید

حتما درمورددکوریلداوکریسمس امسال مانظربدین چراکه میخاهیم بارفع ایرادات ازتم امسالمون درسالهای بعدبهترین باشیم.دوستون داریم .آتلیه ویهان