فواید خوردن فندق در بارداری

‍ خانم های باردار باید هفته ای دوبار یک مشت