قسمت های اصلی دوربین های عکاسی

برای شروع عکاسی لازم است تا با ساختمان و اجزای دوربین آشنا باشیم تا ضمن یادگیری قسمت های مختلف دوربین عکاس ، وظیفه آنها را در عکاسی بیاموزیم. در این مقاله تلاش کرده‌ایم اجزای دوربین عکاسی را براساس کلیاتی معرفی کنیم.