لاک زدن در دوران بارداری

مادران باردار نباید لاک بزنند! با توجه به اینکه لاک